NOWA-PORADNIA-LOGO-111111

NASZA PORADNIA

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna NOWA to zespół wykwalifikowanych specjalistów, zajmujących się wsparciem rozwoju dziecka i jego rodziny.

ZAPEWNIAMY

Zapewniamy bezpłatną, kompleksową pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) na rzecz               dzieci z opinią.

ZAPRASZAMY

Pomagamy dzieciom, rodzicom, nauczycielom. Nie obowiązuje rejonizacja. Jako podmiot niepubliczny nasze usługi (poza WWR) oferujemy odpłatnie.

KADRA >

Nasi Specjaliści to zespół psychologów, psychiatrów, oligofrenopedagogów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, surdologopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, a także wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna. Zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną pomoc oraz poufność i życzliwość.

OFERTA >

Wszechstronna oferta naszej Poradni to: diagnoza dzieci i młodzieży, w tym dzieci od 3 miesiąca życia- specjalne testy, terapia dzieci i młodzieży z różnorakimi trudnościami i zaburzeniami emocjonalnymi, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, sala integracji sensorycznej, specjalistyczne porady, bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR) >

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

(WWR)  składa się z:

lekarzy psychiatrów, psychologów, systemowych terapeutów rodzin, trenerów umiejętności społecznych, pedagogów i oligofrenopedagoga, neurologopedy, fizjoterapeuty i terapeutów integracji sensorycznej, terapeuty ręki i umiejętności grafomotorycznych, arteterapeuty.

KONTAKT >

Prywatna Poradnia Psychologiczno –

Pedagogiczna „NOWA” w Lublinie

20-240 Lublin,

ul.Wojciecha Kiwerskiego3,

 

email: [email protected]

 

tel.: 81 747 65 36

Właściciel i dyrektor:

Joanna Mirowska- Wieczorek

MAPKA >

Ułatwienia dostępu